1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem "Psí život" (dále jen „soutěž“)  je Vítezslav Polášek, se sídlem Suchý řádek 114, 69632, Ždánice IČ:01657895, DIČ:CZ8308084598, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána v obchodním rejstříku (dále jen „vyhlašovatel“) .
 

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá od 08.05. 2020 umístěním fotografie pod příspěvek na portálu Facebook do 15.05. 2020.
Výherní fotografii vybere odborný team Království krmiv.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Vítezslava Poláška – Království krmiv, ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Pravidla soutěže

Cílem účastníka soutěže je poslat originální a zároveň vtipnou fotografii/fotografie nebo koláž vašeho pejska/kočičky. Vaše fotografie prosím přidávejte pod tento příspěvek „Psí život“. Pořadatel soutěže bude sledovat vaše příspěvky. Výsledky soutěže vyhlásíme do 4 dnů od ukončení soutěže. 

Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci, kteří:

* Přidejte nejvtipnější fotku Vašeho pejska nebo kočičky
* Dají "like" naší soutěži.
* Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
* Jsou odběratelem Království krmiv na Facebooku.

5. Výhra

Hrací karty Psí život

6. Oznámení výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím Facebooku, následně po výherci bude požadováno ověření jeho účtu. 
Výherce bude kontaktován nejpozději do 5. kalendářních dní ode dne konce soutěže.
K předání výhry dojde do 30ti dnů od vyhlášení výherce.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je Vítezslav Polášek, se sídlem Suchý řádek 114, 69632, Ždánice  IČ: 01657895, DIČ: CZ8308084598, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána v obchodním rejstříku. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště.

8. Závěrečná ustanovení

1.Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujte pořadateli a nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: info@kralovstvikrmiv.cz
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 08.05 2020.

 

 

Prověřená kvalitaod roku 1937

Kvalita prověřená časem. Věnujeme se prodeji a distribuci holandských krmiv, které se na trhu objevili již v roce 1937. Naše granule získali certifikaci kontroly bezpečnosti, kvality potravin i certifikaci výrobní kvality.
IFS Food certifikát kvality

IFS Food certifikát kvality

Granule bardog získali certifikaci IFS Food kontroly bezpečnosti a kvality potravin.

GMP + certifikát výrobní kvality

GMP + certifikát výrobní kvality

Za dodržování nejpřísnějších norem a předpisů v celém výrobním postupu.

Rychlé doručení

Rychlé doručení

Veškeré zboží držíme skladem. Odesíláme zpravidla do 24 hodin od objednání.

Více
100 % bezpečný nákup

100 % bezpečný nákup

Bezproblémová možnost výměny a vrácení zboží.

Více
Máme mobilní aplikaci. Stáhněte si ji zdarma.